Geef het behoud van de Opoe Sientje en De Kaaij nog een laatste zetje!

Toen Leon Berkers enkele jaren geleden de ambitie uitte om van de Lindenberghaven een museumhaven te maken, werd dit idee volop omarmd door de stad en de gemeente. Inmiddels heeft dit idee gestalte gekregen en vinden meerdere historische schepen hier een ligplek. Een prachtig beeld en een verrijking voor de Waalkade omdat het de aantrekkingskracht van deze plek versterkt. De Opoe Sientje is van wezenlijk belang voor het welslagen van deze museumhaven. De komst van de Opoe Sientje naar de Lindenberghaven deed de gemeente realiseren hoe kansrijk deze plek is, waarna de gemeente verder invulling heeft gegeven aan het realiseren van een museumhaven met ruimte voor horecaschepen. Opoe Sientje is het enige schip dat 365 dagen per jaar is opengesteld voor bezoekers, en beschikt inmiddels over een horecavergunning. Uiteraard wil de Opoe Sientje een gastvrije plek en het boegbeeld van de museumhaven blijven. Echter, eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat geëist dat de Opoe Sientje verdwijnt uit de Lindenberghaven omdat de Opoe Sientje niet beschikt over een vaste ligplek. Rijkswaterstaat handhaaft de beleidsregels die met de totstandkoming van de museumhaven niet zijn veranderd.

Het 'moederschip' van De Kaaij en boegbeeld van de Nijmeegse museumhaven mag er, na een eerder verleend uitstel, blijven liggen tot 1 september. Er is een oplossing voor handen, door een woonschip op te kopen waaraan wel een permanente ligplek gekoppeld is en deze samen met de Orca, het andere schip van Leon Berkers, te verhuizen uit de haven. Dit woonschip moet uiterlijk 14 augustus gekocht zijn, daarna vervalt ook die optie. Leon Berkers, eigenaar van de Opoe Sientje en grondlegger van De Kaaij, heeft het bedrag voor die koop voor ruim twee derde bijeen. Voor het laatste deel is hij afhankelijk van financiële bijdragen van liefhebbers van het oude schip en De Kaaij, of een lening met een aanzienlijke rente. Uiteraard gaat zijn voorkeur uit naar de eerste optie, omdat daarmee het voortbestaan van De Kaaij ook verzekerd wordt.

De Kaaij is een evenement van 10 weken achtereen. Dat is financieel een risicovolle operatie. De Kaaij bestaat zonder subsidies en dat past ook bij de filosofie die ten grondslag ligt aan het culturele terras. Het evenement wil namelijk vooral zelf een plek zijn waar cultuurmakers zich kunnen ontplooien. Op De Kaaij zijn altijd kunstenaars te vinden die zich hier kunnen ontwikkelen en presenteren en betreden opkomende bands en muzikanten het podium om een nieuw publiek te bereiken. Dat is geen rendabele kwestie maar wel een overtuiging die De Kaaij nooit los zal laten. Niet voor niets is De Kaaij dan ook een stichting zonder winstoogmerk. De Kaaij dekt de eigen lasten puur uit inkomsten uit verkoop van drank en eten. Maar de vaste lasten voor een evenement van 10 weken zijn aanzienlijk. Bij een tegenvaller, zoals het plots hoge water van juli 2016 of de aanstaande renovatie van de Waalbrug waardoor De Kaaij zeer waarschijnlijk zal moeten inkrimpen, is het financiële risico van De Kaaij groot. Om dit risico te kunnen dragen is de inzet van door Leon Berkers zelf geproduceerd en ingekocht materieel de sluitpost van de afrekening. Bij een tegenvallend resultaat kan hij voor die inzet niets in rekening brengen.

Om dat risico te kunnen aanvaarden als ondernemer, is de Opoe Sientje keihard nodig. De inkomsten uit dit bed & breakfast en horecaschip maken dit risico voor Leon Berkers aanvaardbaar. Wordt hij gedwongen de Opoe Sientje weg te halen, dan wordt het voortbestaan van De Kaaij te risicovol. Indien hij gebruik moet maken van een lening met hoge rente, op een dergelijk oud schip is een hypotheek niet mogelijk, dan zal De Kaaij mogelijk moeten inkrimpen. Daarom zet hij alles op alles om de Opoe Sientje te behouden met steun van anderen.

Helpen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een donatie over te maken of een van de bijzondere bezittingen van De Kaaij of Leon Berkers te kopen. Meer informatie? Bel dan met Leon Berkers via telefoonnummer 06-13116184 of mail naar info@dekaaij.nl